image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Krizové řízení

Krizové řízení

Krizové řízení je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce, které mají zájem na svém rozvoji.

 

Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit přípravu na zvládnutí možných kritických situací a zajistit zvládnutí možných kritických situací v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a plnění opatření a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj území.

 

Krizovou situací je dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů, mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.

 

Mimořádná událost dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému je definována jako škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR) zřídil pro větší informovanost občanů ČR o krizovém managementu zvláštní web Krizové řízení. Cenné informace jsou také na webech Institut ochrany obyvatelstva a Krizový management ČR.

Pro Karlovarský kraj je vytvořen Bezpečnostní portál Karlovarského kraje. 

Analýza rizik - důležité odkazy

Pracovní štáb pro řešení mimořádných událostí

Pracovní štáb (obdoba krizového štábu) obce svolává starosta obce jako svůj pracovní orgán za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení.

Složení pracovního štábu pro řešení mimořádných událostí:

  • Tomáš Vimr, starosta obce
  • Martina Šteklová, místostarostka obce
  • Blanka Štolová, zastupitelka obce