image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Obec Rovná

2. Důvod a způsob založení

Obec Rovná (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Rovná
  Rovná 40
  356 01 Rovná

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Rovná
  Rovná 40
  356 01 Rovná

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 352 699 181
  mobilní telefon: +420 734 639 749

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.rovna.eu

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Rovná
  Rovná 40
  356 01 Rovná

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna.

  Další elektronické adresy:

  obec.rovna@tiscali.cz

 • 4.8 Datová schránka

  biyamk4

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 188798295/0300

6. IČO

00259560

7. DIČ

CZ00259560

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další informace

Poskytnuté informace dle zák. č. 106/99 Sb.

2022

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb. (č.j.: 5/08082022/DS)

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - č.j. 4/16052022/DS

Informace dle zák.č. 106/1999 Sb. (č.j.: 1/10699/2022)

2020

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (č.j.:99/20/DS)

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (6.1.2020)

2019

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (č.j. 171/19/DS)

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (č.j. 119/19/DS)

2018

Informace dle zák. č. 106/1999Sb. (č.j. 220/2018/DS)

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (k č.j. 138/2018/DS)

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

2017

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (č.j. 151/2017/DS)

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.

Poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.

Poskytnutí informací - dokumentace