image
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Historie

Historie

Původní obec Rovná ležela západním směrem od současné obce a rozkládala se podél silnice na Kostelní Břízu.

Obec byla založena německými osadníky asi v polovině 14. stol.. Původní název "Ebnode" se vývojem ustálil na Ebmeth a vyjadřoval polohu obce - na rovině. Z německého pojmenování vychází i český název Rovná zavedený v r. 1947.

Rovná byla nejdříve součástí leuchtenberských lén, později ji získali Šlikové, kteří ji připojili k sokolovskému panství, jehož součástí zůstala i po zakoupení panství Nostici v r. 1622.V letech 1850 - 1873 byla osada Rovná součástí obce Vranov, poté byla až do r. 1945 samostatnou obcí. Po odsunu německého obyvatelstva se obec vylidnila a na po d zim r. 1946 byla začleněna do vojenského pásma Císařský les. Toto rozhodnutí znamenalo likvidaci obce, ze které zbyly jen základy domů.

Po zrušení vojenského pásma v r. 1954 byl katastr bývalé obce přičleněn ke Kostelní Bříze. Na počátku 60. let 20. stol. bylo rozhodnuto o výstavbě nové obce - "socialistické vesnice". Postavena byla ve střední a horní části původní obce. Nová "paneláková" Rovná se stala v r. 1969 samostatnou obcí. V 70. letech zde bylo zřízeno zemědělské učiliště, v 80. letech studijní stř e disko FF UK pro zahraniční studenty z rozvojových zemí. To vše nemohlo zabránit odchodu obyvatel za prací do průmyslových center Sokolovska. Vylidňování obce dočasně zastavil příchod volyňských Čechů na poč. 90. let 20. st..

Mgr. Romana Vaicová