image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva


Sbírka právních předpisů obce Rovná

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
OZV č. 2/2022 1.1.2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu 7.7.2022
OZV obce Rovná č. 2/2021 o místním poplatku a OZV č. 3/2021 o stanovení obec. systému odpad. hospodářství 6.12.2021
OZV obce Rovná č. 1/2021 o místím poplatku z pobytu 30.6.2021
OZV obce Rovná č. 3/2020 (zrušovací) 8.6.2020
OZV obce Rovná č. 1/2020 a 2/2020 1.3.2020
OZV obce Rovná č. 1, 2 a 3/2019 6.1.2020
OZV č. 1/2017 29.12.2017
OZV Oznámení 1.11.2016
OZV 10/2016 1.10.2016
OZV 9/2016 1.9.2016
OZV 6/2011 1.6.2012

Usnesení zastupitelstva

Kategorie:

Naposledy změněno: 28. 7. 2023 17:20